Office for People With Developmental Disabilities

Print: Print this page

? וואס קען איך טאן אויב מען שטעלט מיר נישט צו קיין שפראך צוטריט סערוויסעס

12/04/12

האט איר שוועריקייטן מיטן רעדן, לייענען, שרייבן אדער פארשטיין ענגליש?

איר האט די רעכט צו זיין אינפארמירט פון, אנטייל נעמען אין, און בענעפיטירן פון סערוויסעס, פראגראמען און אקטיוויטעטן וואס ווערן אנגעבאטן דורך די ניו יארק סטעיט "אפיס פאר פיעפל וויט דיוועלאפמענטאל דיסאביליטיס" (OPWDD) אפילו אויב איר קענט נישט רעדן, לייענען, שרייבן אדער פארשטיין ענגליש.

אונטער'ניו יארק סטעיט עקזאקוטיוו באפעל 26, מוז די OPWDD ארויס העלפן מענטשן וואס האבן שוועריקייטן מיט ענגליש דורך צו שטעלן פאר זיי אומזיסטע דאלמעטשונג און/אדער איבערזעצונג סערוויסעס.

אויב איר האט פארלאנגט שפראך צוטריט סערוויסעס פון OPWDD, נאר מען האט אייך דאס נישט צוגעשטעלט, פארבינדט זיך מיט:

NYS OPWDD
44 Holland Avenue
Albany, NY 12229
1-866-946-9733
[email protected]

די OPWDD קוקט איבער און שאצט אפ אינפארמאציע וואס אנבאלאנגט די פארלעצונג פון ציווילע רעכטן, ציווילע פרייהייטן, און פראפיילינג אויפן יסוד פון ראסע, עטנישקייט, רעליגיע, און נאציאנאלן אפשטאם דורך ארבייטער פון OPWDD.  דאס שליסט איין אינפארמאציע וואס אנבאלאנגט דאס צוריק ווייזן אינהאלטספולע צוטריט צו OPWDD פראגראמען, אקטיוויטעטן, אדער סערוויסעס צוליב א באגרעניצטע ענגליש פליסיגקייט.

אריין צו געבן א קלאגע ביי די OPWDD, קענען אלגעמיינע באפעלקערונג מיטגלידער דאונלאוד'ן די פרייוויליגע אויספיל'בארע קלאגע פארם און דאס אימעיל'ן צו: [email protected], אדער אימעיל'ן אן אויספירליכע שילדערונג פון די באטרעפענדע פאסירונג.

קלאגעס ווערן אקצעפטירט אין שפראכען וואס זענען נישט ענגליש:

            ▪  (דא וועלן מיר אנבאטן די קלאגע בויגן אין אלע פון די 6-8 שפראכן אויף אן אויספיל'בארן קלאגע פארם)

מער אינפארמאציע איבער אויספילן א קלאגע ביי די OPWDD קען מען טרעפן אויף www.opwdd.ny.gov: אדער דורך רופן OPWDD אויף איינע פון די טעלעפאן נומערן וואס זענען אויסגערעכנט אויף די ליסטע:

אנדערע וועגן אריין צו געבן א קלאגע אדער זיך צו פארבינדן מיט OPWDD:

NYS Office for People With Developmental Disabilities (OPWDD)
Office of Diversity and Inclusion Management
44 Holland Avenue
Albany, NY 12229
1-866-946-9733